Наше Місто

Iнформаційний портал Новомосковська

Проект бюджету міста Новомосковськ на 2018 рік

Проект бюджету міста Новомосковськ на 2018 рік

19 декабря 2017 0 Comments

На сайті Новомосковської міської ради з’явився проект бюджету міста на 2018 рік. Вперше за останн роки це не бюджет “проїдання”, а бюджет розвитку Новомосковська.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХІІ сесія VIІ скликання

Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Законом України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом  України, рішенням обласної ради від 01.12.2017 року №268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи бюджету міста Новомосковська у сумі 620 710 485,0 гривень в тому числі доходи загального фонду бюджету міста Новомосковська 608 914 735,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Новомосковська 11 795 750,0 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки бюджету міста Новомосковська у сумі 620 710 485,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету міста Новомосковська 581 844 035,0 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Новомосковська  38 866 450,0 гривень;

– профіцит бюджету міста Новомосковська у сумі 27 070 700,0 гривень, в тому числі загального фонду бюджету міста Новомосковська 27 070 700,0  гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду бюджету міста Новомосковська у сумі 27 070 700,0 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Новомосковська на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  581 844 035,0 гривень та спеціальному фонду  38 866 450,0 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Новомосковська  у сумі  1 000 000,0  гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
 5. Затвердити  на 2018 рік резервний фонд бюджету міста Новомосковська у сумі 6 000 000,0 гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду бюджету міста Новомосковська на 2018 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська кошти на реалізацію міських галузевих програм по загальному та спеціальному фондах у сумі 57 417 549,0 гривень згідно з додатком №7 до цього рішення.
 2. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, що утримується за рахунок коштів бюджету міста Новомосковська, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, згідно з додатком №8 до цього рішення.
 3. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право фінансовому управлінню Новомосковської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Новомосковська на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів на рахунки бюджету міста Новомосковська, з яких вони перераховувалися, до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Установити, що в загальному фонді бюджету міста Новомосковська на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Новомосковська на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Новомосковська на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 10 пункту 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 4. Розпорядникам коштів:

14.1 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.2 Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.

14.3 На виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і закладів у кошторисах на 2018 рік.

14.4 Зобов’язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за обґрунтованим поданням погоджувати пропозиції щодо додаткового виділення коштів та перерозподілу видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та фінансовим управлінням Новомосковської міської ради.

 1. Надати право протягом 2018 року в процесі виконання бюджету міста Новомосковська:

15.1 Виконавчому комітету Новомосковської міської ради здійснювати своїми рішеннями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста перерозподіл видатків бюджету за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету міста Новомосковська з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради, у тому числі переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку; річних лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для бюджетних установ; переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Новомосковська у 2018 році.

15.2 У разі збільшення (зменшення) річного обсягу дохідної та видаткової частин бюджету міста Новомосковська на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за дотаціями та субвенціями і розподіляти їх за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування видатків з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради;

З метою ефективного використання коштів міжбюджетних трансфертів перерозподіляти їх річні обсяги за цільовим їх призначенням за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування, їх  економічною структурою, а також між головними розпорядниками коштів бюджету міста Новомосковська з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради;

У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» вносити зміни до цього рішення за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету міста Новомосковська за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.

15.3 Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених у розписі бюджету міста Новомосковська, у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», враховуючи вимоги Бюджетного Кодексу України.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що відповідно до рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» видатки на фінансування/надання фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, переданих на фінансування з обласного бюджету, визначених у додатку №9 до цього рішення плануються на 2018 рік з бюджету міста Новомосковська.
 2. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до  комунальної власності територіальної громади міста, передбачити кошти:

керуючись статтею 71 Бюджетного кодексу України, за КТПКВ 7470 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” у сумі 10 000 000,0 гривень.

 1. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів бюджету міста Новомосковська забезпечити:

розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження до фінансового управління Новомосковської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення;

внесення змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції.

 1. Заступникам міського голови за напрямами:

19.1 Забезпечити зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, що утворився станом на 01 січня 2018 року.

19.2 З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, що утворилася станом на 01 січня 2018 року, та збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, яке перебуває в комунальній власності.

19.3 З метою забезпечення виконання плану надходжень до бюджету міста Новомосковська подавати обґрунтовані пропозиції на розгляд ради щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевого бюджету визначаючи конкретне джерело компенсації втрат таких надходжень.

19.4 Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.

19.5 Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері. Забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

 1. Установити, що кошти, що передаються з бюджету міста Новомосковська до обласного бюджету у вигляді субвенції на забезпечення поповнення регіонального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть  використовуватися обласним бюджетом у 2018 році  за їх цільовим призначенням у поточному році.
 2. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право міському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” після погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.
 3. Додатки 1,2,3,5,6,7,8,9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста, координацію роботи  по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника фінансового управління Т.Д.Дакову.

 

Секретар міської ради                                                          С.Г.Горошко

Додатки:

dodatok_1_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_2_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_3_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_5_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_6_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_7_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_8_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

dodatok_9_do_proektu_rishennya_miskoyi_rady_byudzhet_2018.xls

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Previous Post

Next Post

Добавить комментарий

Your email address will not be published / Required fields are marked *